Swatch son Bj 03 đây ạ

khoảng 3 năm trước

Cực kì ưng luôn í. Mặt mộc chỉ đánh son thui đấy nhé.

Bình Luận

Em thích 03 nhất :)

Son này da ngăm đánh hợp ko c ơi

03 e tưởng đỏ cam chứ ạ

Bài viết nổi bật