Carlota Gordita

Carlota Gordita

review skinlosophy trimun

Mình thấy chị em trong group hay bị băn khoăn về mụn chìm, mụn bọc nên mình cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm trị mụn của mình năm ngoái. Bài hơi dài mọi ng chịu khó đọc ^^ Mặt mình thì từ lúc dậy thì đến năm ngoái chưa từng hết mụn. Mặt toàn mấy nốt trắng li ti. Mấy cái nốt trắng trắng đấy cứ lần l...