Dương Phạm Bảo Ngân

Dương Phạm Bảo Ngân

Có ai từng dùng em CC Pact của Holika này chưa

dùng tốt không mọi người ơi???? cho e xin chút review :X

Qsearch