Emma Ptu

Emma Ptu

review neutrogena clear pore cleanser mask

#neutrogena_clear_pore_cleanser_mask Mình có xem video của chị Trinh Phạm thấy giới thiệu loại srm này lâu rồi, nhưng mãi gần đây mới kiếm được. Hnay lần đầu tiên sử dụng, cảm giác đầu tiên là phê phê mát mát😂 như kiểu có bạc hà ý! Rửa xong thì oimeoi, thấy đầu mũi trắng nhởn, đầu mụn đầu đ...