Hoạ Vũ

Hoạ Vũ

review espoir modest

Theo trào lưu màu cam đất,trước t có mua be matte capuchino hí hửng và... K thể dùng nổi. Đánh xong ai cũng hỏi hôm nay quên mang son à mà nhợt nhạt thế . Tự dặn lòng k đua đòi trào lưu nữa... Cơ mà lại sa ngã vào e espoir vào 1 ngày đẹp trời - chất son: nhiều b bảo son này bột khô làm t khá hoa...