Khúc Tú Anhh

Khúc Tú Anhh

Review

Da e là da hh, vừa trị mụn xong nên vẫn hơi thâm mờ mờ, còn 1-2c mụn ẩn và lcl to. Ảnh là em test cushion M Missha tone 21 (tone trắng nhất) và phấn nước April tone 23 (tone tự nhiên), chụp bằng camera thường của ip5s. - Độ sáng: + Missha21 thì chỉ chênh tone da thường của e tầm nửa tone + Apr...