Linh Khánh Nguyễn

Linh Khánh Nguyễn

ask mng cho e hỏi da ngăm dùng màu nào của son bj ok ạ

??? Ngoại trừ 02,03,04 ạ

Qsearch