Mi Trần

Mi Trần

Tớ thấy 2

3 bài post về son AmOk rồi, và các bạn đang lo là son Amok là son khựa dán mác Hàn? Chính xác là son đó về VN nhiều màu chia thành 2 dòng C và M, ok? Đó là sx cho thị trường VN nha! Son VN thì nó có cái mã code nha! Còn son mà bảng màu chỉ có 10 màu là son cho thị trường trong nước, ồ kế? Đây,...