Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Mai Hương

strobing makeup

Tớ mới tìm hiểu về strobing makeup. Kiểu make không có tạo khối mà chỉ dùng highlight khu vực sống mũi, má, cằm, nhân trung, trước phần lông mày( phải dùng sau lớp phấn phủ cuối cùng nhé , vào đọc 1 vài bạn bán mà bảo dùng sau kem nền r phủ phấn lên thì bằng nhau ) Kiểu này khá phù hợp với nh...