Nguyen Thi Thu Thuy

Nguyen Thi Thu Thuy

Những mỹ phẩm bán chạy hơn 50 năm qua

Trước tiên viết bài này mình xin nói là mình đã tham khảo ở một số bài báo trên trang mạng của Trung Quốc và của Mỹ và tổng kết lại . Những sản phẩm suất hiện sau đây chỉ là những sản phẩm bán chạy , còn việc làm thế nào để bạn trở nên đẹp hơn lại là một chuyện khác ,bạn cần tự mình kĩ càng...