Nhi Trần

Nhi Trần

ask

Mình đi nặn mụn về đc cho hũ này để bôi lên chỗ nặn, mà mở ra nghe mùi tanh tanh như dầu cá vậy có bôi đc không? Và nó có tác dụng gì vậy mng?