Thu Giang

Thu Giang

bbialipstick bbia01 bbia08 bbia09

Một khi đã máu là quất luôn 3 màu :)) chả biết đánh bao giờ mới hết. Công nhận chất son nhẹ nhàng ko nặng môi, hơn chất son của espoir. Ăn nhẹ nhàng thì trôi ít thôi và vẫn còn màu nhẹ chứ ko phải phai loang lổ bợt môi. Có điều thắc mắc: bạn nào mua 08 rồi cho tớ xem vỏ hộp với? Sao vỏ 08 của tớ ...