Việt Hà Nguyễn

Việt Hà Nguyễn

Isotretinoin và Mụn trứng cá

#review Đây là câu chuyện về việc mình ngu ntn. Google search dùng hằng ngày mà hẳn là một chuyện thắc mắc của những 2 năm trước méo biết hỏi ai như này lại không google ngay từ đầu. Mình là cái đứa bị nhiều mụn trứng cá từ hồi bắt đầu học lớp 8, hay sớm hơn j đấy không nhớ rõ ~~' nchung da mụn ...