Giờ thì đã hiểu đúng là tiền nào của ấy. Hnay vào hãng đánh thử mới biết son >400k nó lại mịn mỏng bám màu đẹp như ca ngợi còn son 250k thì bột,dầy mùi. Vì thế các nàng hãy lựa chọn đúng nha

Bài viết liên quan