#ask# Lần trc sau khi hỏi mn chỗ học Trang điểm pro mình đã chọn Mai Đỗ Bh đến khoản sắm đồ Trc h mình thấy hãng nào có sp gì trội thì dùng hãng đó. Nên k ...qtam lắm tới MAC. Bvi nhiều chì và khô, bí. Nhưng đây lại là sp chuyên nghiệp mà tất cả các makeup artist chuyên dùng vì có độ che phủ cao. Yêu cầu cốp đồ toàn đồ MAC Mọi người cho mình hỏi chỗ nào ( fb nào) chuyên bán đồ MAC ( đồ auth) ở HN giá cả phải chăng. Thanks mn 😘

Bài viết liên quan