#ask Em muốn tạo dáng lông mày đi chơi Tết. Ngoài 3CE Tôn Đức Thắng ra thì còn ở đâu tạo dáng lông mày đẹp ko ạ? Ở 3CE đó nhân viên thái độ em ghét lắm... hiu hiu... em muốn tạo dáng cong ý ạ.

Bài viết liên quan