#ask Hôm qua mình có đọc cái review nặn mụn bằng mũi kim tiêm ham hố quá nên sáng nay mới thử xong các chế ạ, nhưng mình thay bằng kim khâu. Công nhận là không đau mà còn dễ ra nữa 😍😍😍. Nhưng bị cái mặt mình ít mụn to, toàn mụn cám vớu mụn ẩn nhìn không được láng, mình khong dám thử cách này với mụn ẩn 😰😰. Chệ em nào biết cách hút sạch mụn cám với mụn ẩn chỉ mình với ạ. Mình đội ơn nhiều nhiều nhiều 😙😙😙😙

Bài viết liên quan