#ask Ko biết mọi người như nào chứ mình dùng bông tẩy trang tốn kinh khủng! Mỗi ngày cỡ chục miếng, mỗi tháng cũng tốn khá tiền cho bông tẩy trang! Có thể gợi ý mình mấy loại ngon bổ rẻ, đặc biệt là ko bị bay sợi bông, dính dính trên mặt ko ạ! Mình cảm ơn ạ!😢😢😢

Bài viết liên quan