#ask mọi người cho mình xin review base ngọc trai với vàng cái nào hơn với? quy trình là kem dưỡng-ktn- base-cc cream có đúng ko a?

Bài viết liên quan