#ask Son Espoir modest có mấy loại hả mọi người?? , có thỏi vỏ đen hộp đen, vỏ kẻ vằn knit gì đấy , thỏi đen vỏ lại sắc màu, các cao nhân cho e biết rõ để phân biệt với hic.

Bài viết liên quan