E đi nặn mụn. Đc bảo là mua cái này về bôi chỗ mụn. Có c nào dùng chưa ạ😂 E tìm ciracle k thấy có em này😱😱😱😱

Bài viết liên quan