https://sunngu.wordpress.com/2015/04/07/hot-girl-chu-hang-bi-hang-loat-nguoi-to-ban-my-pham-kem-chat-luong-gay-di-ung/ Đọc, đọc hết đi, nhất là chế nào đang lăn tăn chuyện mua kem của hot girl Chu Hằng, này thì lên nhận giải nhé này thì kem có thương hiệu nhé 😂😂😂 (Up nhiều bài quá tn có phiền ko :'( )

Bài viết liên quan