#canhbao # băng vệ sinh giả Đùa chứ tháng nào cũng dùng hết mấy cuộn bvs mà thật giả lẫn lộn thế này em hoang mang quá. Ảnh e lấy của 1 chị mua bvs ở cửa hàng tạp hoá . Giá 16.000 đ. Tính e cungc quen tay ra cửa hàng cứ nhặt thôi. Không phân biệt gì luôn. Chia sẻ để chị em chú ý cẩn thận hơn nhé

Bài viết liên quan