Có chị em nào dùng nước thần SKII rồi cho mình xin review với ^.^ Hnay vừa đầu tư chai 230ml này mà cũng chưa biết dùng thế nào cho chuẩn nữa ^.^ Nên kết hợp với cái gì, ko dùng chung với cái gì,... Nchug là mù tịt ạ Da mình dầu, cực kì nhiều dầu 😢

Bài viết liên quan