#Bhcosmetic Đã về với mình. Màu sắc chuẩn. Màu bột mắt và má rất bám. Bộ chổi lông hàng xịn có khác rất êm và cám giác độ bám phấn rất thích >o<... Nói chung là quá ưng và quá yêu cả nhà ơi!!

Bài viết liên quan