Đi nặn mụn ngoài spa bh mặt bị rỗ luôn, 2 nốt bé bé thôi nhưng nhìn mất hết cảm tình, nặn chỗ cũnh có tiếng đấy, khuyên b nào bị mụn thì đẩy từ từ cho nó lên chứ đừng ngu dại gì đi nặn nhé, 1 lần và mãi mãi

Bài viết liên quan