Lưng em cứ cứ bị nhiều nốt thế này một thời gian rồi ạ. Nhìn kinh k tả nổi ý. Đi tắm em cố kì sạch sẽ mà nó cứ lên . Các chị các mẹ có cách gì giúp em với 😭😭😭😭

Bài viết liên quan