#HELP Phấn tạo khối moi ngườicho em xin ý kiến là đánh khối kem hay đánh khối phấn thì tự nhiên và dễ đánh hơn ạ?

Bài viết liên quan