Không liên qan tới mĩ phẩm nhưng mọi người biết ở HCM tiệm nào cắt tóc mái mưa đẹp ko. tóc em sợi mảnh ko đc dày lắm. lại tóc dầu nên xđ cắt mái là ngày gội mái 2l nó mới ko bị bết 😢😢😢 Mặt tròn nên để mái hay ko mọi người nhỉ

Bài viết liên quan