Mấy chị có ai bị mụn lưng không ạ ? Tự nhiên em nổi lên nhiều mụn lưng quá mà chẳng biết làm sao chữa cho hết, cứ sần sần đỏ đỏ rất khó chịu. Ai biết cách chữa mách em với 😂

Bài viết liên quan