Nhà mình hnay có ai đi Cheapie Market ko ah? Kỳ này m thấy bán đồ high-end & drugstore UsUK nhiều lắm chứ k bán nhiều mỹ phẩm hàn như trc. Ai đi r cho e xin ít rv rổ giá với ạ :)

Bài viết liên quan