#review #botyenmach Đã 3 tuần kể từ khi em bắt đầu sử dụng yến mạch để rửa mặt. Vẫn còn đang trong qá trình đẩy mụn. Nói chung là mụn ẩn cũng giảm một chút rồi. Một số thì đang đẩy lên. Mọi người cũng thấy là yến mạch giúp da em trắng lên, kiềm dầu tốt. Mọi người nói yên mạch đẩy nhẹ nhàng mà e thấy k phải v, đầy còn hơn tre ý. Nhìn mặt em là rõ. Nói chung là vẫn chưa khỏi hắn nhưng thấy có chuyển biến tốt. Chị nài có kinh nghiệm cho e hỏi khi nào thì hết hẳn ạ?́

Bài viết liên quan