#Review Hnay lại lượn lờ qua siêu thị và kiếm review e Bj về cho các chế 😂😂😂 May mắn thag hnay đầy đủ cả 2 e màu 16 và 17 . Khi bước vào quầy và nhìn thấy e màu 17 thì ngay trong đầu mình hiện ra chữ "Lại tốn tiền" 😂😂😂😂 Ôi cái màu nude rất rất rất đẹp luôn 😂😂😂😂 đánh lên thì nhìn màu giống e Mac Velvet Teddy nhưng đậm hơn có 1 tý tỵ tỳ ty thôi . Và sau 10' thử đi thử lại e cũng đã "tốn tiền" 😂😂😂😂 trong ảnh bên tay phải là màu 17 và trái là màu 16

Bài viết liên quan