#review - kem ngựa Guerrison Horse oil 9 complex Trời ơi hôm trc đọc được xong đi múc ngay mà em chưa thấy ưng em dưỡng da nào như em này :(( Dùng xong dậy mướt không tả nổi. Em da dầu mà em kệ e vẫn dùng cả sáng cả tối >'< không thấy bị dầu quá như hm trc có bạn nào bảo . Bà chị họ lên ngủ cùng cho dùng thử xong lúc về trộm mất của em 2/3 :(((

Bài viết liên quan