Review mascara Missha 4D Sau khi dùng 1 thời gian thì thấy đúng kiểu tiền nào của nấy ah :((( dù mi có kẹp cong ntn thì chuốt mas lên mi vẫn dần sụp xuống chứ k giữ đc độ cong. E thấy mas này chỉ làm dày mi lên thôi :( e có chuốt cả mi dưới nhưg mà mi ngắn quá thể nhìn k rõ :(

Bài viết liên quan