Trong gr mình có bạn nào dùng cái Lady cup (cốc nguyệt san) này chưa? Mình thấy dùng BVS vào ngày "đèn đỏ" bất tiện mà khó chịu vô cùng. Tính chuyển sang cái khác cho thoải mái. Cái lady này được khen nhiều là tiện, dùng k có cảm giác gì, k mùi, k lo tràn, đi bơi thoải mái mà mình vẫn thấy sợ.:(. Bạn nào dùng rồi cho mình xin ít review đi.

Bài viết liên quan