Vừa nhận đc son kem Rire 09 màu lên đẹp quá các chế ạ T.T ko cần make-up cũng đánh được, ko hề tối da. Vì là son kem lì nên đánh lên vẫn bị lộ vân môi nếu ko dưỡng kĩ trc đó :( độ bền màu thì e chưa kiểm chứng đc vì vừa mới đánh xong! Son có mùi j í thơm ơi là thơm 🎉🎉💃🏻💃🏻

Bài viết liên quan